Parachute Consulting

Strategisk rådgivning inom samhällsbyggnadsfrågor

Vi för er närmare 

Vi som tillhör laget Parachute Consulting AB har alla en lång erfarenhet av att arbeta i ledande positioner, i utmanande och krävande situationer. Vi är duktiga på att ta fram strategier, men vi är ännu bättre på att genomföra dem.

Vi utgår ifrån att vi är ödmjuka, men framför allt är vi trygga i det vi kan och det vi gör.

Vi har klätt på vår erfarenhet med forskning och utbildning, och nu erbjuder vi alla att ta del av vår resa och vår kunskap. Samhällsbyggnadsfrågor ligger oss varmt om hjärtat, framför allt när det handlar om den gröna omställningen.


Vi är vana vid att snabbt förflytta oss mellan det strategiska till det detaljerade, mellan det långsiktiga till här och nu.

Vi hjälper företag, organisationer och myndigheter till en bättre dialog, genom analyser och strategier, som bygger på kunskap och som leder till förståelse. Men framför allt skapar det förutsättningar till hållbara lösningar. 

VILKA VI ÄR

VAD VI TROR PÅ

På Parachute Consulting tror vi på den gröna omställningen. Vi tror också att det är bråttom, vilket passar oss bra då vi gillar att hålla ett högt tempo.

Vi på Parachute tror på ett samhällsbygge där det finns plats för både en snabb grön omställning och en ökad försvarsförmåga. Vi vill och vi kan, genom våra kompetenser bidra till ett fortsatt högt tempo i den gröna omställningen.

Vi ser att den enda vägen framåt, för att klara de utmaningar klimatet och vår planet står inför, är tillsammans. Det finns ingen som själv kan göra det som måste göras. Myndigheter, näringsliv och organisationer, är alla en del och har ett ansvar i en större helhet. Det krävs engagemang från alla. Kunskap och erfarenhet.  Samordning och ett strukturerat förhållningssätt, för att lyckas med vår tids största utmaning.

Vi är övertygade om att vi kan hjälpa till på resan. 

VAD VI GÖR

Strategisk rådgivning med fokus på  hållbara lösningar.


Vi hjälper företag, organisationer och myndigheter att förstå varandra bättre. En grundförutsättning är dock att alla inblandade pratar samma språk. Vi hjälper er att ta fram tydligare och mer genomarbetade underlag, som mottagaren kommer förstå bättre. Vi hjälper till att påskynda och förbättra processer kopplade till miljö- och samhällsbyggnadsfrågor. I låsta lägen hjälper vi inblandade parter att tillsammans komma framåt genom att skapa en bättre dialog som bygger mer på fakta, sakkunskap och förståelse. Vi strävar alltid efter att ta parterna framåt mot två gemensamma mål.
Först och främst siktar vi på att lämna över en mer hållbar planet till kommande generationer, där energimålen satta till 2040 med 100% förnybar energi är en milstolpe. Men vår målsättning är även att alla inblandade parter kan och ska få ut något av processen de befinner sig i. Det finns inga förlorare i dessa processer, bara vinnare, där tiden är en faktor.

"The Green Parachute"

En strukturerad problemlösande process

Analys, strategi och kommunikation


  Om ni kör fast hjälper vi er med en analys av ert projekt, med hjälp av vår kunskap och erfarenhet. Utifrån den analysen tar vi sedan fram en strategi med målsättning att ta er i mål, om vi ser att det finns förutsättningar för det. Vår kommunikationsplan vägleder er sedan fram genom hela processen, där vi alltid finns tillgängliga vid behov av fortsatt rådgivning.

  Wind Mil(itary) Screening


  Försvarsmakten har meddelat att de inte hinner med hinderremisser/tidiga förfrågningar.


  Vi har stor förståelse för de utmaningar Försvarsmakten står inför med en tillväxt av historiska proportioner och förberedelser inför ett Nato-inträde. Ett resultat av den negativa omvärldsutvecklingen i vårt närområde.


  Sverige står samtidigt inför en enorm utmaning att snabbt öka tillgången på förnybar energi, som ett resultat av klimatutvecklingen.


  Vi på Parachute vill bidra till ett fortsatt högt tempo i den gröna omställningen. Vi har inte råd att tappa ännu mer dyrbar tid.

  Vi vill och vi kan göra något åt det.

  Därför lanserar vi tjänsten:


                Wind Mil Screening.

  Vad är Wind Mil Screening?


  • En screening av projekt i ett tidigt skede ur flera olika militära perspektiv.
  • En initial bedömning och analys, utifrån lämplighet ur militära perspektiv.
  • En rekommendation för fortsatt framdrivning


  Wind Mil Screening skapar möjlighet till en snabbare process genom en tidig indikering.

  Den innehåller endast öppen information och ersätter på inget sätt ett yttrande från Försvarsmakten. Men, den bygger på en bred och långvarig militär erfarenhet. Den utgår från djup kunskap om strategiska överväganden, försvarsplanering, tekniska system samt hur olika plattformar nyttjas.


  Att som företag chansa på "lämpliga områden" kan vara både tidskrävande och kostsamt. Med vår kunskap och erfarenhet är vi övertygade om att Wind Mil Screening kan spara både tid och pengar.   Vad kan vi mer?

   Högpresterande team ställer höga krav på ledarskap

   Ledarskapsutbildning - Att bygga högpresterande team.


   Att fatta beslut är ofta förknippat med en viss risk. Att inte fatta beslut, eller långsamma sådana, utgör ofta en än högre risk. Vi hjälper dig att förstå mekanismerna bakom beslutsfattandet, så att du och din organisation kan fatta snabbare och bättre beslut. Snabbare beslut genom att förstå mekanismerna bakom beslutsfattande och skapa en kultur som medger snabba beslut. Bättre beslut genom att vi hjälper dig att bygga laget. Ett högpresterande lag, byggt utifrån er organisations och era individers förutsättningar. Byggt utifrån en kultur som ger er den viktigaste ingrediensen av alla i ett högpresterande team, psykologisk trygghet. Vi hjälper er med föreläsningar eller temadagar kring just lagbygge, beslutsfattande och hur du skapar en "trygg kultur". Vi hjälper er även under längre perioder, med att coacha utveckla ert ledarskap.

   Risk management och säkerhetskultur


   Ingen ska behöva förolyckas på sin arbetsplats. För att uppnå det krävs ett långsiktigt och
   målmedvetet arbete. Vi hjälper er att förändra det där som kan vara jobbigt, som alltid tar tid
   men som är livsviktigt, er säkerhetskultur. Vi har arbetat med dessa frågor på alla nivåer, från
   koncernledning, till längst ut på linan. Med det har vi också varit med att utveckla, förändra
   och vårda Flygvapnets säkerhetskultur. Men framför allt så har vi nått resultat.
   Ett resultat som bygger på ett metodiskt och systematiskt arbetssätt, som vi gärna delar med
   oss av. Vi har utvecklat denna metod så att den nu går att applicera på alla företag eller
   organisationer där människor på något sätt utsätts för någon form av risk. Vi är övertygade
   om att genom vår metod så kommer resultatet bli än mer beständigt inom ert företag eller
   organisation.
   Det tog Flygvapnet 50 år att förändra sin säkerhetskultur, men vi kan se till att det går mycket
   snabbare för dig och ditt företag.

   Johan Toregstad

   HR-Chef SunPine

   "Tobhias Wikström och Parachute Consulting kom med nya och viktiga anfallsvinklar i vårt arbete med vår säkerhetskultur. Intressant och lärorikt med en hel del handfasta tips på hur vi kan jobba vidare med dessa frågor."

    ”Tobhias har med sin breda och gedigna bakgrund i arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor varit väldigt värdefullt i vårt arbete med att utveckla oss inom området. Jag kan varmt rekommendera honom till andra som vill arbeta med och utveckla sin säkerhetskultur.”

   DANIEL AGRÉR

   Elnätschef Luleå Energi

    ”Riktigt inspirerande föreläsning som gav oss många bra insikter och tankar till vad vi vill förändra framåt för att nå våra mål."

   MOA HAGLUND

   Area Manager, Telia

   Omdömen

   THE TEAM

   Mer än 100 års erfarenhet

   Tobhias Wikström

   CEO

   M.Sc, LtCol, AF (Ret)

   Efter en tid som  fotbolls- spelare och lagkapten för Hammarby IF påbörjade Tobhias sin flygutbildning. I Flygvapnet har Tobhias tjänstgjort som både divisionschef och flygchef i Luleå. Han har även arbetade i högkvarteret med långsikt planering och utveckling av stridsflygsystemet samt urvalsprocessen. Tobhias grundade Parachute 2021. 

   Elisa Saarinen

   Senior Advisor Miljörätt

   Elisa har en juristexamen med inriktning på Sjö och Transporträtt. Efter flera år på Stockholms stads juridiska avdelning har Elisa arbetat i Försvarsmaktens Högkvarter på Juridiska staben som sedan övergick till Juridiska avdelningen. Under sina tio år i Försvarsmakten arbetade Elisa med juridiska sakfrågor som bland annat innefattade tvister vid konkurrerande intressen, mark- och miljörättsliga frågor, bygglovs- och miljötillståndsfrågor, tillståndsärenden vid överklagan och skadeståndsfrågor.


   Anders Segerby

   Senior Advisor

   LtCol, AF, (Ret)

   Anders har en bakgrund som pilot i Flygvapnet och har tjänstgjort som både divisionschef, flygchef och stabschef i Ronneby. Anders har en lång erfarenhet av planeringsarbete på startegisk nivå i både högkvarteret och i Nato. Han har också fördjupade kunskaper i samverkan mellan samhälle och försvar. 

   THE TEAM

   Per-Henrik Karlsson

   Business Analyst Marketing Strategy

   Per-Henrik has over 22 years of corporate experience in strategic consultancy, business development and marketing across global markets – from Asia Pacific to Central/Eastern Europe and the Middle East.  The areas of specialisations are Go-To-Market strategies such as market opportunity assessments, competitive insights, distribution and value chain analysis, market entry strategy and partner intelligence.


   Mats Hakkarainen

   Senior Advisor

   LtCol, AF, (Ret)

   Mats has withheld several positions in the Air Force including squadron commander and wing commander flying as well as head of operations in the Air Force HQ. Mats has several years of experience from the Swedish Defense Materiel Administration where he was head of Europe's largest military test area (Vidsel Test Range). Mats also has thorough knowledge in civil aviation regulations and is still active as AM for AB Dalaflyget at Dala Airport

   Claes Bernander

   Senior Advisor

   M.Sc, LtCol, AF, (Ret)

   Claes with a background as a civil engineer and fighter pilot has been among other things been CTO at one of the Air Force wings, head of Armed Forces training staff, Air Force Current/Plans section. He has also been in charge of the Swedish contribution to the multinational agreement Open Skies. Claes has a thorough understanding and experience in international rules and regulations concerning aviation. 

   THE TEAM

   Per Nilsson

   Senior Advisor

   Maj, AF, (Ret)

   Per påbörjade sin karriär som stridspilot och avancerade snabbt till divisionschef. En position han vidhöll under en rekordlång tid i sammanhanget, nio år. Per har sedan tjänstgjort på en rad befattningar i Högkvarteret, bland annat inom  internationella relationer genom Open Skies avtalet. Per har också arbetat  flera år med Prov och försöksverksamhet/Test and Evaluation på Europas största test och skjutplats över land, Vidsel. Där arbetade Per som  projekt ledare och  UAV test robots pilot.

   Joakim Vidgren

   Webmaster

   Joakim har en bakgrund och lång erfarenhet inom PR, PA, marknadsföring, grafisk design samt webmastering. Joakim har också en examen inom journalistik. 

   Senior Legal Advisor

   Erik B:son Blomberg är en erkänd jurist och f.d advokat med 20+ års erfarenhet från internationell affärsjuridik och har arbetat på de största advokatbyråerna samt flera positioner som chefsjurist på privata och börsnoterade bolag verksamma inom en rad olika branscher. Erik har tävlat på Ironman World Championship, Hawaii och är dessutom certifierad Ironman coach. Han är reservofficer i Flygvapnet.

   THE TEAM

   Patrik Haraldsson

   Senior Advisor

   Maj, AF, (Ret)

   Patrik påbörjade även han sin karriär som stridspilot. Han har också under flera års tid tjänstgjort som flygsäkerhetsofficer.

   De sista åren i flygvapnet tillbringade han som flygplatschef. Efter detta har Patrik varit tillförordnad Verksamhetsansvarig (Flygplatschef), och Senior Advisor på Pajala Flygplats och jobbar just nu som Safety Manager/mentor på Flygplatsen. 

   Patrik har lång erfarenhet och djup kunskap kring de olika regelverk som är relaterade till flygsäkerhet, flygplatsdrift och flygverksamhet. Han deltar också i utvecklingsarbetet kring ”Grön flygplats". 

   Pär Lundberg

   Maj, AF (Ret)

   Pär har en gedigen chefs- och ledarerfarenhet och har lett verksamheter såväl offentligt som inom privat näringsliv. Pär är utbildad sambandsofficer och har under många år arbetat inom Försvarsmakten med just lednings- och kommunikationssystem. Under flera år arbetade Pär även med tester och urval på Försvarsmaktensrekryterings-centrum samt som en av de första inom utvecklingen av Försvarsmaktens Psyops-förmåga. Därefter har Pär jobbat för flera större konsultföretag, med ledande roller inom försvar- och säkerhetsområdet men även inom stora infrastrukturprojekt. Senast kommer han från Sweco där han ansvarat för Swecos verksamhet inom samhällsplanering.

   Senior Advisor Communication & Information Systems

   Om oss

   Parachute Consulting AB består av flera konsulter med en bred erfarenhet inom flera områden. Till denna erfarenhet kommer också ett enormt kontaktnät. Med det så är vi övertygade om att vi kan hjälpa dig och din organisation med just de utmaningar ni står inför.

   Kontakta oss